TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Đi Trên Sỏi


Created by: Tiếng bước chân đang đi
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 306 kb
Popularity: 104 Views – 9 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng đi trên sỏi, đường đất đá, tiếng bước chân của con người đi trên nền cát, sỏi, đá, tiếng động bước chân của con người. Với hiệu ứng âm thanh này bạn có thể sử dụng trong các cảnh phim đang đi trên đường có nhiều sỏi đá…


Download: Tiếng Đi Trên Sỏi.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys