TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Màn Trập máy ảnh

Created by: TiengDong.com
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 11 kb
Popularity: 40 Views – 2 Downloads
Description: Đây là Âm thanh tiếng Màn Trập máy ảnh, riếng click của máy ảnh hiệu ứng cơ học chụp ảnh file .mp3 chất lượng cao. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video, dùng để dựng phim… Ngoài ra, xin mời xem thêm rất nhiều tiếng đồ vật khác tại đây.

Download: Âm thanh tiếng Màn Trập máy ảnh.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys