TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Màn Trập máy ảnh


Created by: tiếng chụp ảnh
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 11 kb
Popularity: 351 Views – 40 Downloads
Description: Đây là Âm thanh tiếng Màn Trập máy ảnh, tiếng click của máy ảnh hiệu ứng cơ học chụp ảnh file mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này có thể sử dụng trong các cảnh phim có hoạt động của con người là chụp ảnh. Tiếng đồ công nghệ này giúp hoạt động chụp ảnh của nhân vật trong phim trở nên chân thực, gần gũi hơn. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng Màn Trập máy ảnh.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys