TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh bấm số điện thoại 

Created by: tiếng bấm số điện thoại
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 115 kb
Popularity: 206 Views – 21 Downloads
Description: Đây là Âm thanh bấm số điện thoại, âm thanh di động quay số điện thoại file .mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này là tiếng điện thoại chân thực, tiếng đồ công nghệ cho biết có hoạt động của con người với bàn phím điện thoại tại thời điểm đó. Âm thanh này có thể sử dụng ở những cảnh có nhân vật bấm số điện thoại, quay số điện thoại để gọi đi cho người khác. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh bấm số điện thoại.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys