TiếngĐộng.com« | »

Tiếng đang soạn tin nhắn Messenger


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 777 kb
Popularity: 161 Views – 11 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng đang soạn tin nhắn Messenger, tiếng ting báo hiệu tin nhắn được gửi đến điện thoại, tiếng chuông cuộc gọi của messenger, tiếng người dùng đang gõ văn bản, soạn thảo nội dung để gửi tin nhắn đi… Bạn có thể dùng file âm thanh đang soạn tin nhắn Messenger này để dựng phim, ghép vào video clip, hoặc để troll người yêu, trêu đùa quay video TikTok


Download: Tiếng đang soạn tin nhắn Messenger.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys