TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Điều Chỉnh Radio


Created by: Tiếng đài radio kêu
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 266 kb
Popularity: 122 Views – 8 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng điều chỉnh radio, hiệu ứng âm thanh điều chỉnh để bắt sóng nghe radio, hiệu ứng âm thanh khi radio nhiễu tín hiệu bắt sóng kênh, tiếng đồ công nghệ ngày xưa bị nhiễu sóng khi điều chỉnh kênh…


Download: Tiếng Điều Chỉnh Radio.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys