TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Nhiễu Radio


Created by: Tiếng đài radio kêu
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 267 kb
Popularity: 149 Views – 14 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng nhiễu đài radio, là hiệu ứng âm thanh cổ điển, tiếng của đồ công nghệ bị nhiễu sóng, tiếng radio khi phát tín hiệu bắt sóng rè rè khi mất sóng, mất tính hiệu… Bạn có thể dùng mở để dễ ngủ, ru trẻ ngủ như một hiệu ứng tiếng ồn trắng hoặc dùng để dựng phim…


Download: Tiếng Nhiễu Radio.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys