TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Máy Chiếu Phim cũ


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng máy móc
File format: .mp3
File size: 271 kb
Popularity: 96 Views – 11 Downloads
Description: Bạn đang nghe là Âm thanh tiếng máy chiếu phim cũ, tiếng máy chiếu phim cũ âm thanh cơ học, tiếng chạy chậm của băng chuyền phim, là tiếng động máy móc cũ.


Download: Âm thanh tiếng Máy Chiếu Phim cũ.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động, Tiếng máy móc

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys