TiếngĐộng.com« | »

Nhạc chuông Điện Thoại Bàn cổ điển


Created by: tiếng chuông điện thoại bàn cũ
Category: Nhạc chuông
File format: .mp3
File size: 350 kb
Popularity: 127 Views – 13 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh nhạc chuông điện thoại bàn cổ điển kêu ring ring khi có cuộc gọi đến, đây là nhạc chuông điện thoại mặc định của điện thoại bàn cổ điển, có thể sử dụng trong các đoạn phim xưa có cảnh điện thoại kêu. Có thể dùng file Nhạc chuông điện thoại bàn cổ điển này để dựng phim, ghép vào video clip, cài làm nhạc chuông độc đáo cho điện thoại, cài làm nhạc chuông báo thức…


Download: Nhạc chuông Điện Thoại Bàn cổ điển.mp3

Tags: , ,

Categories: Nhạc chuông

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys