TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Tim đập


Created by: Tiếng tim đập
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 700 kb
Popularity: 608 Views – 72 Downloads
Description: Đây là Tiếng Tim đập, tiếng nhịp tim đập file mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh này là một trong những hoạt động của con người, bạn có thể sử dụng trong những video hoặc bộ phim có cảnh hồi hộp, khi con người rơi vào hoàn cảnh sợ hãi hoặc hồi hộp. Tiếng tim đập nhanh, mạnh hơn bình thường là file âm thanh mp3 chất lượng cao, góp phần đẩy mạnh tâm lý của nhân vật cao trào hơn. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng Tim đập.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys