TiếngĐộng.com« | »

Nhạc chuông tiếng gõ của Yahoo


Created by: Yahoo
Category: Nhạc chuông
File format: .mp3
File size: 64 kb
Popularity: 121 Views – 8 Downloads
Description: Bạn đang nghe là nhạc chuông tiếng gõ của Yahoo, hiệu ứng âm thanh tiếng gõ cửa sau đó kêu tên “Yahoo” kéo dài, là nhạc chuông mặc định của Yahoo, có thể sử dụng làm âm thanh thông báo tin nhắn của Yahoo.


Download: Nhạc chuông tiếng gõ của Yahoo.mp3

Tags: , , ,

Categories: Nhạc chuông

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys