TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Thở DàiCreated by: tiếng thở dài
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 48 kb
Popularity: 44 Views – 6 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng thở dài mô tả hoạt động của con người, thể hiện sự bất lực, tâm trạng chán nản, tiếng hơi thở kéo dài hơn trong không khí.


Download: Âm thanh tiếng Thở Dài.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys