TiếngĐộng.com« | »

Tiếng nước Chảy


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 183 kb
Popularity: 119 Views – 7 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng nước chảy, hiệu ứng âm thanh tiếng nước chảy róc rách, tiếng động của nước chảy chất lượng cao. Với hiệu ứng tiếng nước chảy mp3 này bạn có thể ứng dụng vào các mục đích như dùng mở để dễ ngủ, mở để ru ngủ thư giãn, mở ở tiêm spa, quán cafe, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng nước Chảy.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys