TiếngĐộng.com« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:

Tiếng Nước Chảy nhỏ giọt


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng thiên nhiên
File format: .mp3
File size: 1 mb
Popularity: 1392 Views – 114 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng nước chảy nhỏ giọt mp3, tiếng chảy tích tóc của nước, tiếng động của nước, là âm thanh của tự nhiên khi có nước nhỏ giọt. Bạn có thể dùng file tiếng nước chảy nhỏ giọt này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng Nước Chảy nhỏ giọt.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng thiên nhiên


Hãy tìm kiếm:

Có 0 ý kiến

Hãy để lại một ý kiến

« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:Categorys


Thẻ mẫu tiếng động phổ biến nhất

tiếng chim hót, tiếng Cười, tiếng con người, tiếng xe cộ, âm thanh đánh nhau, âm thanh thiên nhiên, hiệu ứng âm thanh, tiếng chim cảnh, vui nhộn hài hước, hoạt động con người, tiếng vật nuôi, nhạc chuông, tiếng chim kêu, nhạc nền video, thú hoang dã, tiếng động


x