TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Nước Chảy nhỏ giọt


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng thiên nhiên
File format: .mp3
File size: 1 mb
Popularity: 151 Views – 17 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng nước chảy nhỏ giọt mp3, tiếng chảy tích tóc của nước, tiếng động của nước, là âm thanh của tự nhiên khi có nước nhỏ giọt. Bạn có thể dùng file tiếng nước chảy nhỏ giọt này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng Nước Chảy nhỏ giọt.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng thiên nhiên

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys