TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Mở Cửa kêuCreated by: tiếng cánh cửa kêu
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 57 kb
Popularity: 203 Views – 28 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh ghi âm tiếng cách cửa kêu kọt kẹt khi mở cửa file mp3 chất lượng cao. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim có cảnh đóng mở cửa bằng gỗ… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng cửa kêu hay khác của TiếngĐộng.com tại đây.


Download: Tiếng Mở Cửa kêu.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys