TiếngĐộng.com« | »

Hiệu ứng âm thanh hồi hộpCreated by: Tiếng hồi hộp
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 222 kb
Popularity: 231 Views – 16 Downloads
Description: Đây là Hiệu ứng âm thanh hồi hộp, căng thẳng mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao là âm thanh hồi hộp, mô tả và thể hiện rõ nét tâm trạng căng thẳng, hồi hộp của nhân vật chủ thể. Bạn có thể tải về file Hiệu ứng âm thanh hồi hộp này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip khi làm video, dùng để dựng phim…


Download: Hiệu ứng âm thanh hồi hộp.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys