TiếngĐộng.com« | »

Tiếng xe Tăng chạyCreated by: Tiếng xe tăng
Category: Tiếng xe cộ
File format: .mp3
File size: 105 kb
Popularity: 110 Views – 17 Downloads
Description: Đây là âm thanh tiếng xe tăng chạy mp3. Tiếng động cơ đều đều, tiếng chuyển động nhịp nhàng của bánh xích xe tăng, mô tả chân thực tiếng của động cơ xe tăng, xình xịch di chuyển trên địa hình. Hiệu ứng âm thanh này mô tả chân thực tiếng xe tăng chạy, là một trong những âm thanh dấu hiệu của chiến tranh. Bạn có thể ứng dụng file tiếng xe tăng chạy này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim hoặc các mục đích khác…


Download: Tiếng xe Tăng chạy.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng máy móc, Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys