TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Xe Máy chạyCreated by: Tiếng xe máy
Category: Tiếng xe cộ
File format: .mp3
File size: 148 kb
Popularity: 121 Views – 12 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh Tiếng xe máy chạy, tiếng xe gắn máy, tiếng xe honda, tiếng xe moto mp3… Đoạn âm thanh mp3 mô tả tiếng động cơ xe máy đều đều đi trên đường, tiếng vặn tay ga dần dần khi lưu thông. Đây là âm thanh xe cộ đường phố thân thuộc với bất kì ai, tiếng xe máy lưu thông trong giờ tan tầm… Bạn có thể ứng dụng file Tiếng xe máy chạy này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng Xe Máy chạy.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys