TiếngĐộng.com« | »

Tiếng xe máy Rú GaCreated by: Tiếng xe Rú Ga
Category: Tiếng xe cộ
File format: .mp3
File size: 62 kb
Popularity: 74 Views – 8 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng xe máy rú ga mp3, tiếng xe máy tăng ga chạy, nẹt pô, khởi động để chạy… Âm thanh này mô tả tiếng nẹt pô của xe, tiếng rú ga như khi mới rửa xe xong cần rú ga để hơi nước trong ống xả bắn ra ngoài hết. Đây là tiếng động cơ xe máy rú ga hết công suất, tiếng pô xe nẹt chói tai đẳng cấp…Bạn có thể ứng dụng file tiếng xe máy rú ga này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng xe máy Rú Ga.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys