TiếngĐộng.com« | »

Tiếng pô xe z1000Created by: Tiếng pô xe moto z1000
Category: Tiếng xe cộ
File format: .mp3
File size: 569 kb
Popularity: 123 Views – 6 Downloads
Description: Đây là âm thanh tiếng pô xe z1000 mp3, tiếng xe moto z1000 rú ga, nẹt bô gầm rú hay nhất mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này là tiếng pô siêu xe, tiếng xe mô tô rú ga hết công suất. Âm thanh này mô tả chân thực tiếng pô của xe máy z1000. Bạn có thể ứng dụng file tiếng pô xe z1000 này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim hoặc các mục đích khác…


Download: Tiếng pô xe z1000.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys