TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Còi xe máyCreated by: Tiếng bấm còi xe máy
Category: Tiếng xe cộ
File format: .mp3
File size: 136 kb
Popularity: 143 Views – 13 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng còi xe máy mp3, tiếng xe máy bấm còi, nhấn còi tịt tịt…. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này mô tả tiếng còi xe máy tít tít liên tục, có thể dùng trong video có cảnh xe máy sau gịuc xe trước đi nhanh, hoặc cảnh tắc đường có tiếng bấm còi xe máy giục giã… Bạn có thể ứng dụng file Tiếng còi xe máy này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim hoặc các mục đích khác…


Download: Tiếng Còi xe máy.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys