TiếngĐộng.com



« | »

Tiếng bước chân của Đoàn Quân diễu hành



Created by: Tiếng bước chân đi đều bước
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 525 kb
Popularity: 124 Views – 17 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh Tiếng bước chân của đoàn quân diễu hành, đi đều bước, tiếng bước chân quân đội đi đều bước mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả hoạt động của con người là tiếng bước chân rầm rập trên nền đất cứng, những bước đi đều chắc nịch, uy nghiêm, không chệch một bước nào. Có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh này trong những đoạn phim có cảnh đoàn quân diễu hành, cảnh duyệt binh, cảnh quân đội di chuyển…


Download: Tiếng bước chân của Đoàn Quân diễu hành.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »




Categorys