TiếngĐộng.com« | »

Tiếng gãy xương, xé rách


Created by: Tiếng gãy xương
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 37 kb
Popularity: 141 Views – 12 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng gãy xương, xé rách, tiếng động gãy xương vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, là âm thanh đánh nhau, có thể sử dụng âm thanh này trong cảnh đánh nhau có vũ khí gây thương vong cao, nhiều người bị thương, bị gãy xương.


Download: Tiếng gãy xương, xé rách.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys