TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Cây Gãy Đổ


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 504 kb
Popularity: 95 Views – 7 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng Cây Gãy Đổ, tiếng cây cối gãy, đổ rạp, tiếng lá cây đổ đè lên nhau gợi sự chết chóc, đổ vỡ. Có thể sử dụng đoạn âm thanh này trong các cảnh mưa bão cây bị gãy đổ, cảnh phim chiến tranh cây bị tàn phá… Bạn có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh nào vào mục đích dựng phim, sân khấu…


Download: Âm thanh tiếng Cây Gãy Đổ.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys