TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng cưa cưa gỗ bằng tayCreated by: Âm thanh cưa cưa gỗ bằng tay
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 70 kb
Popularity: 64 Views – 4 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects tiếng cưa cưa gỗ bằng tay. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng ma sát mạnh giữa cưa tay và gỗ, thể hiện hoạt động của con người đi cưa gỗ, tiếng động chân thực khi có hoạt động của con người. Tiếng cưa gỗ chất lượng cao có thể sử dụng trong cảnh phim có nhân vật đang thực hiện hành động cưa gỗ. Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng cưa cưa gỗ bằng tay mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Âm thanh tiếng cưa cưa gỗ bằng tay.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys