TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Thây ma Kinh dị thì thầm


Created by: Tiếng động kinh dị
File format: .mp3
File size: 1 mb
Popularity: 127 Views – 11 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng thây ma kinh dị thì thầm, tiếng ma quỷ thì thầm đáng sợ, hiệu ứng âm thanh thì thầm của ma sử dụng trong các cảnh phim kinh dị. Một hiệu ứng âm thanh kinh dị rất hay và bạn có thể xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh kinh dị khác trên TiếngĐộng.com nhé.


Download: Âm thanh tiếng Thây ma Kinh dị thì thầm.mp3

Tags: ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys