TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Đuổi Chuột


Created by: Tiếng đuổi chuột
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 139 Views – 11 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh âm thanh đuổi chuột mp3, là âm thanh siêu âm có chức năng đuổi chuột đi chỗ khác hiệu quả. Bạn có thể dùng file âm thanh đuổi chuột này để mở đuổi chuột, giúp chuột tránh xa ngôi nhà của bạn… Nếu bạn đã dùng hiệu ứng âm thanh này thì hãy để lại xác nhận hiệu quả đuổi chuột thành công hoặc không thành công thông qua phần bình luận ở bên dưới nhé.


Download: Âm thanh Đuổi Chuột.mp3

Tags: , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys