TiếngĐộng.com« | »

Tiếng còi Tàu ThủyCreated by: Âm thanh tiếng còi tàu
Category: Tiếng chuông, còi
File format: .mp3
File size: 236 kb
Popularity: 97 Views – 13 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng còi tàu thủy, âm thanh tiếng còi tàu hú mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này dùng để mô tả tiếng còi tàu đi trên biển, tiếng xe cộ…ghép vào những cảnh có hifnharnh tàu trên biển thể hiện sự to lớn, kì vĩ của con tàu, giúp tăng tính gần gũi, chân thực cho video. Bạn có thể tải về file Tiếng còi tàu thủy này tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng còi Tàu Thủy.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng chuông, còi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys