TiếngĐộng.com« | »

Tiếng em bé Sơ sinh KhócCreated by: Tiếng em bé Khóc
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 220 kb
Popularity: 55 Views – 4 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects tiếng em bé sơ sinh khóc buồn, tiếng em bé khóc oe oe, tiếng trẻ con khóc. Có thể sử dụng file âm thanh mp3 này trong cảnh sinh đẻ trong phim, cảnh em bé quấy khóc. Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng em bé sơ sinh khóc buồn mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng em bé Sơ sinh Khóc.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys