TiếngĐộng.com« | »

Tiếng trẻ sơ sinh Khóc đòi BúCreated by: Tiếng em bé sơ sinh khóc đòi Bú
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 542 kb
Popularity: 41 Views – 3 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng trẻ sơ sinh khóc đòi bú, tiếng trẻ con khóc do đói sữa, em bé khóc đòi được bú, là tiếng con người. Có thể sử dụng file mp3 này trong cảnh phim có em bé đang khóc đòi bú, cảnh người lớn ru em bé nhưng không làm em bé nín khóc… Bạn có thể download file hiệu ứng tiếng con nít khóc, tiếng trẻ sơ sinh khóc đòi bú mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng trẻ sơ sinh Khóc đòi Bú.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys