TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Gà con kêuCreated by: Tiếng con gà con kêu
Category: Tiếng vật nuôi
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 161 Views – 9 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng Gà con kêu mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 tiếng bầy gà con kêu chiếp chiếp, tiếng gà con gọi nhau, tiếng gà con gọi mẹ. Đây là âm thanh tiếng động vật, tiếng gia cầm, tiếng vật nuôi kêu trong sân vườn nhà, cài làm nhạc chuông tin nhắn dễ thương…


Download: Tiếng Gà con kêu.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng vật nuôi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys