TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh like Facebook


Created by: Facebook
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 134 kb
Popularity: 161 Views – 13 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng like Facebook, Like facebook sound mp3. Đây là âm thanh của Facebook khi thông báo bạn vừa có thao tác like, thích một bài viết hoặc like một bình luận, hình ảnh, video trên Facebook, là âm thanh mặc định của Facebook thông báo có hành động vừa like của người dùng.


Download: Âm thanh like Facebook.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys