TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Lá Cây xào xạcCreated by: Tiếng xào xạc của lá cây
Category: Tiếng thiên nhiên
File format: .mp3
File size: 981 kb
Popularity: 36 Views – 4 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng lá cây xào xạc, có tiếng gió thổi, là âm thanh của tự nhiên, có thể sử dụng trong các cảnh phim có cảnh trong rừng, âm thanh mô tả chân thực tiếng xào xạc của lá cây, có gió… Bạn có thể dùng file tiếng lá cây xào xạc này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng Lá Cây xào xạc.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng thiên nhiên

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys