TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Gây Buồn Ngủ


Created by: Âm thanh dễ ngủ
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 510 kb
Popularity: 119 Views – 6 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh âm thanh gây buồn ngủ mp3, hiệu ứng âm thanh tiếng nước chảy róc rách, tiếng ồn trắng là âm thanh gây dễ ngủ. Bạn có thể dùng file Âm thanh gây buồn ngủ này để dựng phim, ghép vào video clip, mở khi cần ru em bé ngủ hoặc mở để bạn cảm thấy thư giãn để dễ ngủ…


Download: Âm thanh Gây Buồn Ngủ.mp3

Tags: , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys