TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Xích Xe Đạp quayCreated by: tiếng sên xe đạp
Category: Tiếng xe cộ
File format: .mp3
File size: 83 kb
Popularity: 24 Views – 2 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects tiếng xích xe đạp, sên xe đạp quay, mô tả chân thực tiếng động của xe đạp, âm thanh chuyển động của những mắt xích xe đạp… Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng xích xe đạp quay mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Âm thanh tiếng Xích Xe Đạp quay.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys