TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Còi xe Cứu thương


Created by: Tiếng còi xe cấp cứu
Category: Tiếng chuông, còi
File format: .mp3
File size: 88 kb
Popularity: 109 Views – 11 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng còi xe cứu thương, là âm thanh của bệnh viện, tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, nguy cấp. Với hiệu ứng âm thanh tiếng còi xe cứu thương này bạn có thể sử dụng để cài nhạc chuông độc cho điện thoại hoặc ghép vào các video khi có xe cứu thương, xe cấp cứu chạy…


Download: Tiếng Còi xe Cứu thương.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng chuông, còi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys